Gemeenten

U voelt de noodzaak om het woningtekort op te lossen en om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen en de energietransitie. Maar hoe zorgt u voor betaalbare woningen in een klimaatneutrale wijk? Wij bieden de oplossing voor uw uitdagingen!

Door onze integrale aanpak krijgt u grip op het klimaatneutraal maken van uw gemeente. En creëert u draagvlak in de samenleving!

Het realiseren van klimaatneutrale wijken begint met het vaststellen van de juiste randvoorwaarden. De eerste stap hierbij is een scherpe analyse van de behoeftes en uitgangspunten. Hiermee bepaalt u de randvoorwaarden als het gaat om duurzame energie, mobiliteit, woningbehoeften, biodiversiteit, leefbaarheid, betaalbaarheid en veiligheid. Omdat wijken en gemeenten van elkaar verschillen maken we de randvoorwaarden pasklaar voor uw situatie.

Om tot de juiste randvoorwaarden te komen helpen wij u met het stellen van de relevante vragen. En laten wij u nadenken over de toekomst van uw wijk en/of gemeente. Hierbij moet u denken aan:

  • Hoe is de demografische samenstelling van uw wijk en/of gemeente en welke ontwikkelingen verwacht u voor de toekomst?
  • Hoe wilt u omgaan met opwekking, distributie, opslag en management van energie?
  • Welke beleid voert u als het gaat om de duurzame warmtevoorziening in uw wijken?
  • Op welke wijze voorkomt u hittestress en wateroverlast in de wijk?
  • Hoe zorgt u ervoor dat woningen voor jongeren en ouderen ook in de toekomst voor deze doelgroepen haalbaar en betaalbaar blijven?
  • Heeft uw organisatie de juiste mensen, competenties en middelen om klimaatneutrale woonwijken te ontwikkelen en te beheren?

De antwoorden op deze en andere vragen leiden tot een set aan randvoorwaarden. En vormen de leidraad voor beleid, planontwikkeling en realisatie van klimaatneutrale wijken in uw gemeente. Wij zorgen er bovendien voor dat het ontwerp en de realisatie van uw klimaatneutrale wijk continu wordt getoetst aan deze randvoorwaarden, waardoor u op de juiste koers blijft.

Betaalbaar wonen is een van de grootste uitdagingen waar we in Nederland voor staan. Enerzijds hebben we te maken met hoge energielasten, waardoor huishoudens hun woonlasten lastig of zelfs niet meer kunnen betalen. Anderzijds is de vraag naar woningen groter dan het aanbod, wat leidt tot hoge huizenprijzen. Vooral jongeren, ouderen en doorstromers hebben moeite om een passende en betaalbare woning te vinden.

Een succesvol project met betaalbare nieuwbouwwoningen start bij het vaststellen van uw ambities en de lokale woningbehoefte. Als expert in duurzaamheid, energiezuinigheid en betaalbaar wonen, hebben wij slimme woningoplossingen ontwikkeld. Of het nu gaat om betaalbare woningen voor starters en doorstromers of om levensloopbestendige woningen voor senioren. Voor al deze woonvormen bieden wij slimme oplossingen die voldoen aan de hoogste standaarden van duurzaamheid en energiezuinigheid. Onze slimme nieuwbouwsysteem Smart Concept is zo ingericht dat de woningen ook in de toekomst haalbaar en betaalbaar blijven voor de beoogde doelgroep, zoals jongeren en senioren. 

Smart Concept biedt de mogelijkheid om snel en concreet invulling te geven aan uw klimaatdoelstellingen en opgave tot het reduceren van het woningtekort. Samen met gemeentes, woningcorporaties, projectontwikkelaars en grondeigenaren geven wij invulling aan de vraag naar betaalbare woningen in klimaatneutrale wijken.

“Ik denk dat gemeentes, ontwikkelaars, bouwers en banken een belangrijke rol spelen in het haalbaar maken en betaalbaar houden van starterswoningen. Conceptmatige of industriële nieuwbouw scheelt vaak aanzienlijk in bouwkosten. Hierdoor wordt een starterswoning voor een grotere doelgroep haalbaar. Wanneer je dit kunt combineren met een divers en hoogstaand gevelbeeld, vergroot dat de aantrekkelijkheid van de wijk. Daar hechten wij als gemeente belang aan.” 
Arco Bikker, wethouder gemeente Molenlanden

In het Zuid-Hollandse Noordeloos transformeren wij samen met gemeente Molenlanden en grondeigenaar Rietveld een bedrijventerrein naar een energieneutrale woonwijk met 45 nieuwbouwwoningen. Maar liefst 40% van de woningen is bestemd voor de sociale sector, bedoeld voor starters en huishoudens met een beperkt woonbudget. Benieuwd naar de aanpak en de aansluiting met de ambities van gemeente Molenlanden? Lees dan snel verder.

Naar haalbare en betaalbare starterswoningen

 

Download whitepaper

Scroll naar boven