Smart Grid

Dagelijks staan de kranten en digitale mediakanalen vol met verhalen over hoge energiekosten en overbelasting van het energienet door snel toenemende elektrificatie. Dit komt voor een belangrijk deel doordat de energievoorziening centraal is geregeld en er weinig sturing is op vraag en aanbod van energie. Door bij de ontwikkeling van nieuwe wijken en de herinrichting van de bestaande wijken in te zetten op slimme energiesystemen voeden we woningen, kantoren en elektrische voertuigen van lokaal opgewekte en betaalbare energie.

Een slim energiesysteem, oftewel een Smart Grid bestaat in hoofdzaak uit vier componenten:

  1. Energieopwekking (Energising);
  2. Energieopslag (Storage);
  3. Energiedistributie (Distribution);
  4. Energiemanagement (Management).

Energising realiseren wij door nieuwe woningen, bestaande woningen, kantoren en andere te gebouwen te beschouwen als duurzame energiecentrales. Dit bereiken we door deze gebouwen te voorzien van hoogwaardige PV-systemen. Hierbij kiezen we voor panelen die lang meegaan en weinig degradatie van het opwekvermogen kennen. Ook lokaal opgewekte windenergie wordt ingezet.

Omdat we de energie die we opwekken vaak niet direct gebruiken, slaan wij de energie op in duurzame accu’s: Storage. Dit accusysteem is een combinatie van duurzame batterijen, zoals zoutwaterbatterijen, de batterijen van elektrische voertuigen en seizoensopslag van warmte en koude.

Door inzet van een zelflerend managementsysteem, die we voeden met weersinformatie, ontstaat een slimme sturing van vraag en aanbod van energie: Management. Zo kan de energie die we overdag opwekken, ’s avonds gebruikt worden voor onze verlichting, verwarming en het opladen van onze elektrische voertuigen. En als uit de weergegevens blijkt dat de temperatuur ’s avond sneller daalt dan normaal, dan zorgt het intelligente managementsysteem ervoor dat het buffer- en boilervat van de warmtepomp wordt opgewarmd op het moment dat de temperatuur en het rendement hoog is.

Het samenspel van Energising, Storage en Management kan niet zonder efficiënte en lokaal gestuurde distributiesystemen: Distribution. En mocht de energievraag van het eigen Smart Grid-systeem toch onvoldoende zijn, bijvoorbeeld op momenten met weinig zon- en windintensiteit, dan halen we het kleine beetje restenergie uit het landelijk distibutienet. Door gebruik te maken van slimme lokale energiesystemen wordt het landelijk net ontlast en profiteren bewoners van eigen opgewekte en betaalbare energie.

De integratie van een Smart Grid in nieuwe of bestaande woonwijken vereist een integrale aanpak en strategische visie. Wij helpen u met de juiste strategie en aanpak voor het Smart Grid in uw wijk. 

Meer weten? Vul dan direct het contactformulier in. Of ontdek welke oplossingen wij bieden voor gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties en grondeigenaren.

Naar haalbare en betaalbare starterswoningen

 

Download whitepaper