Circulariteit

Hoewel duurzame energieopwekking een belangrijke bijdrage levert aan het terugdringen van de gevolgen van klimaatverandering gaat, het thema ‘klimaatneutraal’ verder dan alleen energie. Bij de woningen en wijken die wij realiseren kijken wij naar de hele keten. Hierbij gaat het om de milieu-impact tijdens de productiefase, realisatiefase, gebruiksfase, sloopfase en afvalverwerkingsfase van materialen en installaties. En om het energiegebruik tijdens exploitatie. Door integraal naar de milieuprestatie te kijken maak je beter afgewogen en duurzamere keuzes.

Wie nieuwe woningen bouwt moet voldoen aan de eisen van BENG (energiegebruik) en MPG (materiaalgebruik). Beide duurzaamheidseisen zijn verankerd in het Bouwbesluit, maar staan verder los van elkaar. Nadeel hiervan is dat het duurzaamheidseffect van materialen en installaties niet in samenhang bekeken kan worden. PV-panelen verbeteren bijvoorbeeld de energieprestatie (BENG), maar hebben een ongunstig effect de MPG. Dit komt doordat de PV-cellen gemaakt worden van schaarse grondstoffen en doordat er veel energie nodig is voor de productie en distributie ervan. Dit maakt het lastig om een integrale duurzaamheidsafweging te maken.

Wie echt duurzaam en circulair wil bouwen maakt daarom gebruik van de MEPG. De MEPG is een nieuwe duurzaamheidsmethode die gebruik maakt van dezelfde basis als de MPG. Naast de milieubelasting van materialen houdt de MEPG ook rekening het energiegebruik, of compensatie daarvan tijdens bewoning. De MEPG geeft bovendien niet alleen inzicht in CO2-emissies, maar toont ook de milieubelasting als gevolg van verzuring, uitputting van grondstoffen, vermesting en aantasting van de ozonlaag.

Meer weten over MPG, MEPG en circulair ontwikkelen, ontwerpen en bouwen?

Voor professionals die meer willen weten over duurzaam en energiezuinig bouwen, ontwikkelden wij in opdracht van de Nederlandse Isolatie Industrie (NII) een overzichtelijke en toegankelijke kennispaper. Hierin leggen wij de achtergronden van de MPG en MEPG uit. Daarbij laten wij zien hoe u integraal de duurzaamheid van uw bouwplannen beoordeeld en geven wij 10 tips voor een betere MPG. De kennispaper kunt u kosteloos downloaden via de onderstaande link.

Develop Inc. is koploper in Nederland als het gaat om toepassing van de MEPG. Door effectieve inzet van de MEPG zijn wij in staat om integraal naar de effecten van duurzame maatregelen te kijken en hiermee gerichte en weloverwogen beslissingen te nemen met het oog op een klimaatneutrale samenleving. Zo komen wij tot het optimum van energie- en materiaalprestatie en ontwikkelen wij circulaire en klimaatneutrale woningen.

Om te komen tot duurzame en circulaire woningbouw maakt u gebruik van de volgende strategie:

  • Beperk het energiegebruik van woningen door goede isolatie, kierdichting en efficiënte installaties;
  • Kies voor terugwinning van energie en warmte, bijvoorbeeld uit ventilatielucht en douchewater;
  • Maak gebruik van duurzame energieopwekking voor de resterende energiebehoefte van uw woningen;
  • Pas zoveel mogelijk duurzame materialen toe met een lange levensduur;
  • Kies zoveel mogelijk voor biobased en recyclebare materialen;
  • Zorg ervoor dat materialen na hun levensduur makkelijk verwijderd kunnen worden door in te zetten op losmaakbaarheid.
  • Kies voor materialen en installaties die weinig onderhoud nodig hebben.

Wilt u ook circulaire nieuwbouwwoningen realiseren? Of wilt u weten hoe uw woningen en materialen presteren op de integrale duurzaamheidseis van MEPG? Neem dan direct contact met ons op.

Naar haalbare en betaalbare starterswoningen

 

Download whitepaper

Scroll naar boven