Integrale aanpak voor klimaatneutrale wijken

Klimaatneutraal in 2030 en uiterlijk in 2050. Het is ambitieus, maar het kan zeker. Voorwaarde is dat je al in de initiatieffase de juiste randvoorwaarden bepaalt. Nog voordat het planologisch ontwerp en het ontwikkelproces worden opgestart.

De initiatieffase is namelijk hét moment om integraal na te denken over thema’s als energie, mobiliteit, woningbehoeften, biodiversiteit, leefbaarheid en betaalbaarheid. Ontdek onze integrale visie voor de vorming van uw klimaatneutrale woonwijk.

Klimaatneutrale woonwijken dragen bij aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving en aan het terugdringen van het woningtekort. Om tot een klimaatneutrale woonwijk te komen en draagvlak te creëren in de samenleving bestaat ons fundament uit vijf pijlers:

  1. Slimme systemen voor duurzame energievoorziening voor woningen en mobiliteit (Smart Grid);
  2. Bevorderen van biodiversiteit en klimaatadaptatie (Klimaatneutraal ontwikkelen);
  3. Integrale afweging van duurzaam energie- en materiaalgebruik (Circulariteit).
  4. Voorzieningen voor duurzame mobiliteit;
  5. Creëer randvoorwaarden voor een gezond leefklimaat en zet in op betaalbaar wonen met scherpe doelgroepsegmentatie.

De vorming van een klimaatneutrale woonwijk begint met het vaststellen van de juiste randvoorwaarden. De eerste stap hierbij is een scherpe analyse van de behoeftes en uitgangspunten. Hiermee bepaalt u de randvoorwaarden als het gaat om energievoorzieningen, mobiliteitsvraagstukken, woningbehoefte, biodiversiteit en veiligheid. Deze randvoorwaarden verschillen per wijk en gemeente.

Wij helpen u met het stellen van de relevante vragen om samen met u na te denken over de toekomst van uw wijk en/of gemeente. Hierbij moet u denken aan:

  • Hoe is de demografische samenstelling van uw wijk en/of gemeente en welke ontwikkelingen verwacht u voor de toekomst?
  • Hoe wilt u omgaan met opwekking, distributie, opslag en management van energie?
  • Op welke wijze voorkomt u hittestress en wateroverlast in de wijk?
  • Hoe zorgt u ervoor dat woningen voor jongeren en ouderen ook in de toekomst voor deze doelgroepen haalbaar en betaalbaar blijven?
  • Heeft uw organisatie de juiste mensen, competenties en middelen om klimaatneutrale woonwijken te ontwikkelen en te beheren?

De antwoorden op deze en andere vragen leiden tot een set aan randvoorwaarden. Deze voorwaarden vormen de leidraad voor de planontwikkeling van uw klimaatneutrale woonwijk. Wij zorgen ervoor dat uw ontwerp continu wordt getoetst aan deze randvoorwaarden, waardoor u op de juiste koers blijft.

Heeft u ambities om een klimaatneutrale woonwijk te ontwikkelen? En heeft u geen idee waar u moet beginnen? Wij helpen u graag verder. 

Voer uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Naar haalbare en betaalbare starterswoningen

 

Download whitepaper

Scroll naar boven