Klimaatneutraal ontwikkelen

Develop Inc. ontwikkelt nieuwe wijken vanuit de transitie naar een duurzame en klimaatneutrale samenlevering. Dit doen wij door samenhangende oplossingen te bieden voor woningbouw, klimaat, landschap, energie, mobiliteit en circulariteit. Hiermee geven wij antwoorden op de vragen van vandaag en morgen: betaalbare woningen, duurzame energievoorzieningen en het terugdringen van klimaatverandering. Zo realiseren wij wijken waar mensen prettig kunnen wonen, werken en leven. Nu en in de toekomst.

Klimaatneutraal wordt vaak in een adem genoemd met CO2-neutraal. En hoewel het terugdringen van de CO2-emissies een belangrijke bijdrage levert aan het beperken van klimaatverandering zijn ook andere aspecten van belang:

  • Zorg voor groen en biodiversiteit om bestand te zijn tegen hitte, droogte en wateroverlast;
  • Slimme energievoorziening voor lokale en duurzame opwekking, opslag, distributie en management van energie;
  • Realiseren van energieleverende woningen;
  • Gebruik van biobased en recyclebare materialen en installaties;
  • Duurzame mobiliteitsvoorzieningen in de wijk: slimme verkeersstromen, openbaar vervoer, deelmobiliteit, voertuigen opladen met zelf opgewekte duurzame energie.

Wij bieden concrete oplossingen voor uw klimaatneutrale woonwijk. Van randvoorwaardebepaling tot duurzame energievoorzieningen en van planontwikkeling tot betaalbare woningen afgestemd op de woonbehoefte op uw locatie, de wijk en de gemeente. 

Doordat wij de vorming van een klimaatneutrale woonwijk integraal aanpakken werken wij voor gemeenten, grondeigenaren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, aannemers met ontwikkelopgave en de industrie.

Wilt u ook een klimaatneutrale woonwijk ontwikkelen? En heeft u geen idee waar u moet beginnen? 

Wij helpen u om uw klimaatneutrale woonwijk te realiseren. Meer weten? Vul het hiernaast weergegeven formulier in en wij nemen direct contact met u op.

Naar haalbare en betaalbare starterswoningen

 

Download whitepaper

Scroll naar boven