RenoEasy: optimaal naar energieneutraal

Slim en stapsgewijs energetisch verduurzamen
van naoorlogse Nederlandse rijwoningen

RenoEasy is een bewonersgerichte renovatieoplossing vóór corporaties dóór bouwbedrijven. De modulaire oplossingen maken woningen stapsgewijs betaalbaar aardgasvrij. RenoEasy is er op gericht dat corporaties op de economisch meest optimale wijze kunnen voldoen aan klimaatakkoorden en convenanten. Bij het ontwikkelen van de verduurzamingsaanpak is gekeken naar de bestaande corporatiewoningen. We hebben drie typen woningen gedefinieerd die qua verduurzamingsaanpak hetzelfde zijn. Daar zijn bouwkundige oplossingen voor ontwikkeld waarmee bouw- en installatiebedrijven de economisch meest optimale maatregelen kunnen doorvoeren. Zo kunnen bewoners comfortabel en gezond (blijven) wonen. Woningen worden betaalbaar comfortabel door (ventilatie) oplossingen per ruimte.
Vloerisolatie
3,50 m2 K/W
1 of 6
Spouwisolatie
1,70 m2 K/W
2 of 6
Ventilatiesysteem voor gezond binnenklimaat 3 of 6 All Electric verwarmingssysteem 4 of 6 Dakisolatie
4,50 m2 K/W
5 of 6
Kozijnen en beglazing HR++ | 1,4 W/m2.K 6 of 6
 1. Volledige geëngineerde aanpak voor naoorlogse rijwoningen
 2. Investeringsbeslissingsmodel: renoveren versus sloop nieuwbouw
 3. Verduurzamingsmaatregelen van binnenuit (individueel voor mutatie en seriematige aanpak)
 4. Renovatieproducten en systemen van A-merken. WKB proof
 5. Opschaalbaar van naar label B, label A, A++ (BENG) en A++++ (Energieneutraal)
 6. Eenvoudig te bedienen installaties
 7. Minimale overlast voor bewoners
 8. Gezond binnenklimaat per ruimte door digitale woningassistent
 9. Investering duurzaamheidpakket van € 3.000 tot € 50.000 excl. btw voor energieneutraal
 10. Reductie energielasten van € 40,00 per maand tot € 200,00 bij energieneutraal

RenoEasy

RenoEasy is zó ontwikkeld dat woningen stapsgewijs of direct naar energieneutraal kunnen worden getransformeerd. Per woningtype zijn alle stappen volledig doorgerekend: wat kosten ze en wat leveren ze op. Alle prestaties worden per woning gemonitord. Investeringsbeslissingen met betrekking tot de mate van verduurzaming worden een stuk eenvoudiger. RenoEasy is dé aanpak om tot een toekomstbestendige woningexploitatie te komen. Onderstaand schema laat zien welke maatregelen per label nodig zijn.

 1. Integraal advies over prestaties, kosten en baten
 2. Warmte opname ter plaatse voor inventarisatie huidige situatie en verbetermogelijkheden
 3. Tekeningen en berekeningen gereed maken voor renovatie
 4. Indien nodig projectspecifieke afstemming RenoEasy detaillering ter voorkoming vocht en schimmelvorming
 5. Advies W en E installaties, bouwkundig en bouwfysisch
 6. Ontwerp afstemmen op RenoEasy componenten (incl. opstelling technische ruimte en doorvoeren)
 7. Toepassen RenoEasy componenten in ontwerp en verwerken in Technische Omschrijving
 8. De benodigde berekeningen (BENG berekening en Warmteverlies)
 9. Algemeen projectmanagement
 10. Inkooplijst opstellen
 11. Begeleiding, uitleg en training van juiste verwerking RenoEasy componenten en inregelen/inbedrijfstelling
 12. Opleverdossier maken van RenoEasy componenten en afmelden van uw energielabel(s)

Woningassistent
Met een woningassistent met monitoring hebben bewoner,
corporatie en installateur real-time inzicht in energiegebruik,
kwaliteit binnenklimaat, onderhoudsstatus en storingen.
Inzet van deze assistent optimaliseert het wooncomfort,
gebruik van installaties en het onderhoud aan de installaties.


Zoutwaterbatterij
Het is nu mogelijk de zelf opgewekte energie duurzaam op te
slaan in een zoutwaterbatterij. Dit kan zelfs per woning.

Naar haalbare en betaalbare starterswoningen

 

Download whitepaper

Scroll naar boven