OVER ONS

DEVELOP INC

Develop inc. is een jonge onderneming die zich richt op twee activiteiten: strategisch adviseren en het ontwikkelen en vermarkten van slimme integrale concepten. Wij vertalen trends, techniek en klantbehoeften naar kansen voor uw onderneming. In de praktijk komt dat neer op innovatieve oplossingen voor een duurzame en energiezuinige gebouwde omgeving. Develop inc. kijkt verder dan de gebaande paden. Denkt out-of-the-box. Maakt ideeën tastbaar waar anderen denken dat het niet mogelijk is. Wij zoeken daarbij het optimum tussen techniek, proces en financiën

ONS TEAM

Develop inc. bestaat uit Michael Sauerbier en Jourdain Martens. Daarnaast werken wij met een vaste pool van specialisten op het gebied van bouwfysica, bouwtechniek, installatietechniek, marketing, risicomanagement en circulaire inkoop- en contractmanagement.​

MICHAEL SAUERBIER
JOURDAIN MARTENS

DEVELOP INC

Develop inc. is een jonge onderneming die zich richt op twee activiteiten: strategisch adviseren en het ontwikkelen en vermarkten van slimme integrale concepten. Wij vertalen trends, techniek en klantbehoeften naar kansen voor uw onderneming. In de praktijk komt dat neer op innovatieve oplossingen voor een duurzame en energiezuinige gebouwde omgeving. Develop inc. kijkt verder dan de gebaande paden. Denkt out-of-the-box. Maakt ideeën tastbaar waar anderen denken dat het niet mogelijk is. Wij zoeken daarbij het optimum tussen techniek, proces en financiën

ONS TEAM

Develop inc. bestaat uit Michael Sauerbier en Jourdain Martens. Daarnaast werken wij met een vaste pool van specialisten op het gebied van bouwfysica, bouwtechniek, installatietechniek, marketing, risicomanagement en circulaire inkoop- en contractmanagement.​

MICHAEL SAUERBIER
JOURDAIN MARTENS

MICHAEL SAUERBIER

De overgang naar een duurzame energievoorziening voor gebouwen brengt nieuwe technische uitdagingen en nieuwe wensen van gebruikers met zich mee. Passiefhuis, Active House, EPC, BENG, NOM, klimaatneutrale, energieleverende, notaloze en autarkische woningen zijn begrippen waar de markt van energiezuinig bouwen mee wordt overspoeld. In de praktijk is er veel verwarring over wat deze begrippen precies betekenen, welke eisen eraan verbonden zijn en welke consequenties dit heeft op het bouwen. Al deze begrippen hebben één ding gemeen, namelijk het terugdringen van het energiegebruik. Ze zeggen echter niets over de effectiviteit van de maatregelen en de kosten en baten daarvan. Daar probeert Develop Inc. verandering in te brengen. Wij maken de effecten van ontwerpbeslissingen, energiebesparende componenten en de kosten en baten integraal inzichtelijk door ons ontwikkeld ‘life cycle costs model’. Een instrument dat de kosteneffectiviteit berekent van de investering in de ‘Life Cycle’ van een vastgoedobject: Rekenmodel Energieprestatie Gebouwen® (REPG®)

JOURDAIN MARTENS

De bouw staat helaas bekend om haar hoge faalkosten, budgetoverschrijding en tegenvallende prestaties. Vaak is dit te wijten aan een onvoldoende geïntegreerde benadering van het ontwerp-, bouw- en beheerproces en het uitblijven van een incentive om echt kwalitatief hoogwaardige gebouwen te realiseren. Zeker nu we onze woningen, kantoren, zorgcomplexen en ander vastgoed moeten verduurzamen komt er nog meer nadruk te liggen op integraliteit. De eisen worden immers steeds strenger, de technieken complexer, de kosten hoger en bovendien worden er prestatiegaranties geëist. Met mijn achtergrond als bouwkundig ingenieur en managementwetenschapper in verandervraagstukken geniet ik de uitdagingen die voor ons liggen. Samen met de klant het optimum bereiken tussen energiezuinigheid, comfort, gezondheid, kosten en baten geeft mij ontzettend veel energie.