REPG®

Wat doet het?

Wij zien dat de bouwsector druk bezig is met de ontwikkeling van energiezuinige (woon)concepten, (pilot)projecten en nieuwe of verbeterde producten en materialen. Helaas constateren wij ook dat veel producenten en toeleveranciers, alsmede aannemers, ontwikkelaars, corporaties en andere marktpartijen, solistisch acteren bij hun innovaties en productverbeteringen. Zij hebben onvoldoende integrale productontwikkeling, productafstemming en communicatie. Dit leidt in de praktijk tot tegenvallende resultaten en hogere kosten dan verwacht.

Want de meeste investeringsbeslissingen worden uitsluitend genomen op basis van de stichtingskosten, zonder rekening te houden met de kosten op de lange termijn. Terwijl de totale levensloopkosten voor ruim 40 procent bestaan uit exploitatiekosten voor energie, onderhoud, financiering, etc. Door een integrale benadering is veel winst te behalen en daar helpen wij u bij.

DEVELOP INC. HEEFT EEN UNIEK INSTRUMENT ONTWIKKELD DAT DE KOSTENEFFECTIVITEIT VAN UW INVESTERING IN DUURZAME EN ENERGIEZUINIGE MAATREGELEN VERTAALT IN DE ‘LIFE CYCLE COSTS’ VAN UW GEBOUW! HET REKENMODEL VOOR DE ECONOMISCHE PRESTATIE VAN GEBOUWEN (REPG®)

Om de effecten van ontwerpbeslissingen, energiebesparende maatregelen, kosten en baten integraal te bepalen heeft Develop inc. een uniek ‘life cycle costs model’ ontwikkeld. Dit model is gebaseerd op de Europese energierichtlijn (EPBD) en biedt een compleet overzicht van:

  • de eenmalige investeringskosten (stichtingskosten);
  • de exploitatiekosten (huur of hypotheek, energielasten, onderhoud, belastingen, etc.);
  • de eventuele baten (huurinkomsten, subsidie);
  • de eindwaarde van het gebouw.

Op deze wijze heeft u de ‘echte’ kosten in beeld, waar jaarlijks rekening mee moet worden gehouden. Dit maakt duurzaam en energiezuinig bouwen inzichtelijk en begrijpelijk. En geeft u mogelijk een ander inzicht over de voorliggende investering.