REPG® – PROCES

Hoe ziet het proces er uit?​

Om de optimale afstemming tussen kosten, baten, energiezuinigheid, comfort en gezondheid van uw bouw- en renovatieplannen te krijgen doorlopen we vijf stappen.

 

1.

20%

Vaststellen ambities

Vanuit de energieprestatieberekeningen weten we precies welke materialen en systemen er nodig zijn om uw ambities te realiseren. In deze derde stap berekenen we de bouw- en stichtingskosten van uw plannen. Hierbij kijken wij niet alleen naar de directe en indirecte bouwkosten, maar nemen daarin ook de grondkosten, bijkomende kosten en algemene bedrijfskosten mee.

RESULTATEN

 • Inzicht in de bouwkosten
 • Inzicht in de bijkomende kosten
 • Inzicht in de grondkosten

2.

40%

Berekenen Energieprestatie

Aan de hand van uw ambities stellen een voorlopige energieconcept samen. Hierbij beginnen we met de opzet van een 3D-BIM-model. Hieruit halen we belangrijke informatie voor het berekenen van de energieprestatie en het comfort. Met behulp van de energieprestatieberekening laten wij vervolgens zien hoe hoog het energiegebruik en de CO2-uitstoot is van uw energieconcept en hoe het presteert op het gebied van EPC, BENG en NOM. De resultaten overleggen we met u en we doen aanbevelingen om het energieconcept of –concepten te perfectioneren.

RESULTATEN

 • 3D-BIM-model
 • Inzicht in prestatie van uw energieconcept
 • Optimalisatie van uw energieconcept

3.

60%

Berekenen bouw- en stichtingskosten

Vanuit de energieprestatieberekeningen weten we precies welke materialen en systemen er nodig zijn om uw ambities te realiseren. In deze derde stap berekenen we de bouw- en stichtingskosten van uw plannen. Hierbij kijken wij niet alleen naar de directe en indirecte bouwkosten, maar nemen daarin ook de grondkosten, bijkomende kosten en algemene bedrijfskosten mee.

RESULTATEN

 • Inzicht in de bouwkosten
 • Inzicht in de bijkomende kosten
 • Inzicht in de grondkosten

4.

80%

Berekenen levensloopkosten

Met behulp van ons Rekenmodel voor de Economische Prestatie van Gebouwen (REPG®) bekijken we levensloopkosten van uw bouw- of renovatieplannen. Hierbij kijken we naar de kosten en baten van doelgroep waarvoor u bouwt. Een koper heeft immers andere kosten en baten dan een huurder, verhuurder of beheerder. Wij geven u exact inzicht in de te verwachten kosten en baten voor hypotheek, dan wel huur, energie, onderhoud, vervanging, belasting, verzekering en restwaarde. Hiermee heeft u een ideaal handvat om gerichte investeringsbeslissingen te nemen of uw plannen bij te stellen.

RESULTATEN

 • Inzicht in de bouwkosten
 • Inzicht in de bijkomende kosten
 • Inzicht in de grondkosten

5.

100%

Vastleggen en delen van de resultaten

In de laatste stap maken wij het eindrapport op met daarin de resultaten van het proces. Hiermee heeft u een praktisch en helder overzicht voor uw investeringsbeslissing. Desgewenst helpen wij u nadien bij het realiseren van uw bouwplannen door de engineering en kwaliteitsborging te verzorgen of uw personeel en bouwpartners te trainen.

RESULTATEN

 • Handvat voor investeringsbeslissing
 • Solide basis voor kwaliteitsborging en prestatiegarantie