REPG® – PROCES

Hoe ziet het proces er uit?​

Om de optimale afstemming tussen kosten, baten, energiezuinigheid, comfort en gezondheid van uw bouw- en renovatieplannen te krijgen doorlopen we vijf stappen. Deze stappen kunnen wij met u doorlopen op basis van onze referentiemodellen voor nieuwbouw (Smart Concept), renovatie (RenoEasy) of op basis van uw eigen vastgoedobject.

1.

20%

Vaststellen ambities

In de eerste stap helpen wij u met het vaststellen van uw ambities en uitgangspunten. Uw ambities voor energiezuinigheid, gezondheid, comfort, duurzaam materiaalgebruik en investeringen leggen wij vast in een programma van eisen en voorlopig maatregelenpakket voor uw nieuwbouw of renovatieproject.

RESULTATEN

 • Inzicht in de bouwkosten
 • Inzicht in de bijkomende kosten
 • Inzicht in de grondkosten
 • Programma van Eisen
 • Voorlopig maatregelenpakket

2.

40%

Berekenen gebouwprestaties

Aan de hand van uw ambities stellen een voorlopige energieconcept en maatregelenpakket samen en rekenen de prestaties door om te toetsen of uw ambities gerealiseerd worden. Hierbij beginnen we met de opzet van een 3D-BIM-model. Hieruit halen we belangrijke informatie voor het berekenen van de energieprestatie, gezondheid, installatievermogens en het comfort. Met behulp van de energieprestatie- en milieuprestatieberekening laten wij vervolgens zien hoe hoog het energiegebruik en de CO2-uitstoot is van uw energieconcept en hoe het presteert op het gebied van BENG, Energieneutraal en NOM. De resultaten overleggen we met u en we doen aanbevelingen om het energieconcept of –concepten te perfectioneren.

RESULTATEN

 • 3D-BIM-model
 • Inzicht in prestatie van uw energieconcept
 • Optimalisatie van uw energieconcept

3.

60%

Berekenen bouw- en stichtingskosten

Vanuit de berekeningen weten we precies welke materialen en systemen er nodig zijn om uw ambities te realiseren. In deze derde stap berekenen we de bouw- en stichtingskosten van uw plannen. Hierbij kijken wij niet alleen naar de directe en indirecte bouwkosten, maar nemen daarin ook de grondkosten, bijkomende kosten en algemene bedrijfskosten mee.

RESULTATEN

 • Inzicht in de bouwkosten
 • Inzicht in de bijkomende kosten
 • Inzicht in de grondkosten

4.

80%

Berekenen levensloopkosten

Met behulp van ons Rekenmodel voor de Economische Prestatie van Gebouwen (REPG®) bekijken we levensloopkosten van uw bouw- of renovatieplannen. Hierbij kijken we naar de kosten en baten van de doelgroep waarvoor u bouwt. Een koper heeft immers andere kosten en baten dan een huurder, verhuurder of beheerder. Wij geven u exact inzicht in de te verwachten kosten en baten voor financiering, dan wel huur, energie, onderhoud, vervanging, belasting, verzekering en restwaarde. Hiermee heeft u een ideaal handvat om gerichte investeringsbeslissingen te nemen of uw plannen bij te stellen.

RESULTATEN

 • Inzicht in de levensloopkosten
 • Inzicht in energiekosten
 • Inzicht in de onderhouds- en vervangingskosten
 • Handvat voor optimalisatie van uw investering en ambities

5.

100%

Vastleggen en delen van de resultaten

In de laatste stap maken wij het eindrapport op met daarin de resultaten van het proces. Hiermee heeft u een praktisch en helder overzicht voor uw investeringsbeslissing. Desgewenst helpen wij u nadien bij het realiseren van uw bouwplannen door de engineering en kwaliteitsborging te verzorgen of uw personeel en bouwpartners te trainen.

RESULTATEN

 • Handvat voor investeringsbeslissing
 • Solide basis voor kwaliteitsborging en prestatiegarantie