Grip op proces, kosten en prestaties van nieuwbouwwoningen

Onderzoek en analyse van Develop inc. onder ontwikkelaars en aannemers laat zien dat voor ontwikkeling en bouw in een groeiende woningmarkt nog veel te winnen valt. De sector geeft aan last te hebben van kostenoverschrijdingen, beperkte winstmarges, lange doorlooptijden, hoge faalkosten, ongewenste verassingen achteraf, dure installaties, tegenvallende prestaties en comfortklachten. Samen met een zestal toeleveranciers in bouw en installatie ontwikkelde Develop inc. hier een oplossing voor: HEO Smart Concept, een geïntegreerd nieuwbouwsysteem met keuzevrijheid, investeringsoptimalisatie en prestatiegarantie in één.

 

Integrale benadering
De oorzaak van te hoge kosten en lage marges is te vinden in een onvoldoende integrale benadering van het ontwikkel-, ontwerp- en bouwproces. Kennis, kunde en belangen van ontwikkelaars, gemeenten, architecten, adviseurs, bouwers, installateurs en fabrikanten komen niet op het juiste moment samen. Dit leidt ertoe dat tijdens ontwerp en uitvoering herhaaldelijk wijzigingen worden doorgevoerd. Een integrale aanpak moet ervoor zorgen dat ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bouwers niet langer geconfronteerd worden met onnodige risico’s en hoge stichtingskosten.

Conceptmatige aanpak sluit aan bij marktbehoefte
Om grip te houden op de haalbaarheid, prijs, kwaliteit en prestaties van projecten streven veel partijen naar een integrale, conceptmatige aanpak. Daartegenover staat dat de markt veel van de bestaande concepten star vindt en onvoldoende lijken aan te sluiten bij de wensen van kopers en huurders. Vanuit deze behoefte is samen met bouw- en installatieleveranciers een conceptmatig nieuwbouwsysteem ontwikkeld. HEO Smart Concept breekt met deze belemmeringen en biedt een geïntegreerd nieuwbouwsysteem met keuzevrijheid, investeringsoptimalisatie en prestatiegarantie in één. Hoe dat werkt is te lezen in een gratis whitepaper dat u kunt downloaden op www.bouwheo.nl.

Bron: Bouwwereld

Naar haalbare en betaalbare starterswoningen

 

Download whitepaper

Scroll naar boven