Develop inc. publiceert kostenvergelijking van luchtverdeelsysteem in vloerconstructie

De vraag naar balansventilatiesystemen in nieuwbouwwoningen neemt toe. Als gevolg hiervan moet er nadrukkelijker worden nagedacht over de positionering van de toe- en afvoerpunten van ventilatielucht en de integratie van het luchtverdeelsysteem in de (constructie) vloer. Niet alleen de afvoerkanalen, maar ook de toevoerkanalen moeten in de vloer worden geïntegreerd. Om de financiële consequenties van het AE45sc opbouwsysteem ten opzichte van het AE48c inbouwsysteem inzichtelijk te maken heeft Ubbink aan Develop inc. gevraagd om hier onafhankelijk onderzoek naar te doen.

Conclusie
Het kostenverschil valt uit in het voordeel van het Ubbink Air Excellent 45 SC-opbouwsysteem (AE45SC). Alle posten bij elkaar opgeteld resulteren in een besparing van € 236,60 excl. btw per woning bij toepassing van het AE45SC-opbouwsysteem ten opzichte van het AE48C-inbouwsysteem. De grootste kostenverschillen tussen de varianten zitten in het vloersysteem, de dekvloer en het luchtverdeelsysteem. De kostenverschillen voor de aansluitende bouwdelen zijn beperkt waardoor een meer investering in het opbouwsysteem een besparing van bouwkosten oplevert. Naast het kostenvoordeel biedt het AE45SCopbouwsysteem ontwerpvrijheid en gemak. Het systeem voorkomt bovendien hinder van andere disciplines in de vloer en beperkingen door sparingen.

Meer weten? Bekijk de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode en resultaten in de Kostenvergelijking Ubbink AE45sc-vs-AE48c of ga naar www.ubbink.nl.

Naar haalbare en betaalbare starterswoningen

 

Download whitepaper

Scroll naar boven