Develop inc. ontwikkelt nieuwbouwsysteem met prestatiegarantie en energiemonitoring

House Energy Optimum (HEO) is een nieuwbouwsysteem dat is ontwikkeld door zes leveranciers van bouwmaterialen en installatietechnieken. HEO vult opgaves in rond energie, gezondheid en comfort. Door de integrale aanpak van bouw- en installatietechniek biedt het systeem een kortere voorbereidingstijd, kortere bouwtijd en lagere ontwerp- en bouwkosten. Jourdain Martens van Develop Inc. en ontwikkelaar van HEO legt uit hoe het werkt.

Met HEO kunnen ontwikkelaars, aannemers, installateurs en woningbouwcorporaties eenvoudig EPC 0,4, BENG, Energieneutraal en NOM bereiken. SWK- en BouwGarant-aannemers kunnen bovendien Energie Prestatie Garantie afgeven op woningen die zijn gebouwd met HEO.

Ontwikkeld vanuit marktvraag
HEO is ontstaan vanuit een marktvraag. Een van de belangrijkste wensen van corporaties, projectontwikkelaars, aannemers en installateurs is een integrale aanpak voor energiezuinige nieuwbouwwoningen. In de markt zien we een zoektocht van opdrachtgevers naar een allesomvattende oplossing om in één klap aardgasloze woningen neer te zetten. Uitgangspunt was het vinden van het optimum tussen bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Daardoor worden energieprestatie, comfort en een gezond binnenklimaat geborgd.

Partners
De zes HEO-partners zijn: ATAG Verwarming, Duco Ventilation & Sun Control, Jaga, Kingspan Insulation, Kingspan Unidek en Ubbink. Bij de selectie van de partijen ging het vooral om het samenspel van de diverse elementen. De elementen moeten goed op elkaar inspelen en samenwerken op drie vlakken: energie, gezondheid en comfort.

Kostenbeheersing
Bij de bouw van zeer energiezuinige woningen vormt de kostenpost nog vaak een belangrijke drempel. De kosten van traditioneel gebouwde nieuwbouwprojecten rijzen momenteel de pan uit. Meestal wordt de verplichting om aardgasloos te bouwen als boosdoener aangewezen. Dit is slechts ten dele waar. Je zit ook met een toegenomen complexiteit en als gevolg daarvan een kostenstijging van het ontwerp- en bouwproces.

Afwegingen
Als voorbeeld kan de vaak lastige afweging over het geschikte opwek-, afgifte- en ventilatiesysteem worden genomen. Tot voor kort werden de meeste nieuwbouwwoningen voorzien van een cv-ketel, mechanische ventilatie en radiatoren. Daar had de sector ervaring mee en bovendien zijn deze systemen goed betaalbaar en eenvoudig in een ontwerp in te passen. Nu zien we dat veel partijen kiezen voor een warmtepomp met vloerverwarming en voor balansventilatie met WTW. Met deze systemen ben je zo tienduizend euro meer kwijt dan voorheen. Want ook je bouwkundige voorzieningen worden complexer en duurder. Waar plaats je de warmtepomp? Hoe voorkomen je geluids- en comfortklachten? Hoe maken we het leidingverloop door de vloeren en schachten? Alleemaal vraagstukken waar de sector mee worstelt en waar HEO de helpende hand biedt.

Pre-engineering
Om de kosten te beheersen en de kwaliteit te waarborgen, werkt HEO volgens het principe van pre-engineering. Hiermee is 85 procent van het technische voorwerk al verricht. De resterende 15 procent wordt project specifiek ingevuld op basis van de eisen en wensen van de opdrachtgever en de architect. Deze integrale benadering zorgt voor een betere ontwerp- en bouwkwaliteit en een proces dat sneller verloopt dan normaal. Deze besparing kan oplopen tot meer dan 10 procent van de stichtingskosten.

Energiemonitoring
De Energie Prestatie Garantie vereist dat onafhankelijk van de configuratie, de energiestromen in de woning gemonitord worden. HEO maakt daarvoor gebruik van een woning-assistent. Dit apparaat geeft inzicht in werking en energiegebruik van de woning en biedt tevens een logboek voor preventief onderhoud. Zo geeft het systeem bijvoorbeeld zelf aan wanneer de filters van de balansventilatie moeten worden gereinigd of vervangen. Bovendien detecteert het apparaat mankementen aan de installaties. De woning-assistent wordt gekoppeld aan de onderhoudsagenda’s van de installateur. Deze krijgt automatisch de storingsmeldingen doorgestuurd. De woning-assistent kan het beste worden vergeleken met het dashboard van de auto. Ook daar gaat een lampje branden als onderhoud en reparatie nodig is. De woning-assistent doet hetzelfde en zorgt ervoor dat de installateur efficiënt onderhoud en reparatiewerkzaamheden kan uitvoeren.

Voor iedere installateur
In principe kan iedere gekwalificeerde installateur met HEO aan de slag. Ze krijgen vooraf een training en op locatie ondersteuning. Zo helpen wij installateurs de systemen op de juiste wijze te monteren en in te regelen. Ontwerpschema’s, zoals warmteverlies berekeningen en dwarsdoorsnedes van installaties reiken wij aan.

Vrijheid en opschaalbaarheid
Vooralsnog richt HEO zich op grondgebonden nieuwbouwwoningen. Het systeem kan worden ingepast in volledige systeembouw, maar ook in stapelbouw of gietbouw. We zijn bij de pre-engineering uitgegaan van woningen zoals die vandaag de dag gebouwd worden. We werken met een grid waarin de architect zelf de vrijheid heeft om een ontwerp te maken. Wij helpen de architect, bouwer en installateur vervolgens om het HEO-concept in te passen en de prestaties te borgen.

Drie varianten
Er zijn in totaal drie varianten om uit te kiezen: Basic, Advanced en Premium. HEO is zo ontwikkeld dat binnen dat kader de installateur kan inspelen op specifieke wensen en budgeteisen. In de basis gaat HEO uit van een lucht/water warmtepomp. Is meer tapwatercomfort gewenst, dan kan een warmtepompboiler worden toegepast. Wil de opdrachtgever gebruikmaken van bodemenergie, dan gebruiken we een brine/water warmtepomp. In alle gevallen blijft de mogelijkheid van Energie Prestatie Garantie behouden.

Basic
HEO Basic is ontwikkeld om een energiezuinige, comfortabele en gezonde woning te krijgen voor een basisbudget. HEO Basic is bij uitstek geschikt voor de corporatiesector en betaalbare koopsector. In dit systeem kiezen we voor een warmtepomp en mechanische ventilatie. Om een hoog comfortniveau te bereiken, werken we niet met vloerverwarming, maar met de convectoren van Jaga. Zo houden we energiezuinigheid, kosten en comfort in balans. HEO Basic voldoet aan alle eisen die gelden voor een EPC 0,4 en BENG. Doorgaans zijn hier geen PV-panelen voor nodig. Door wel PV-panelen te installeren is het mogelijk om op te schalen naar Energieneutraal en NOM.

Advanced
HEO Advanced gaat een stapje verder in energiezuinigheid en comfort. Dit systeem werkt met 1-zone balansventilatie met wtw en met maatregelen voor actieve koeling. Hier wordt gewerkt met dynamische convectoren van Jaga. Daarmee kan worden verwarmd en gekoeld. Ook dit systeem is geschikt voor de sociale huursector en de kopersmarkt. HEO Advanced maakt het mogelijk om eenvoudig aan de eis van de hoogste klasse van de EPV te voldoen in de sociale huursector. Voor de kopers is het mogelijk om tot € 25.000, – meer financieringsruimte te krijgen op hun hypotheek.

Premium
HEO Premium biedt de hoogste mate van energiezuinigheid en comfort. Hier is een 2-zone balansventilatie met wtw voorzien en wordt standaard een warmtepompboiler voor warm tapwater aangeboden. Bovendien kan gekozen worden voor passieve koelopties, zoals geïntegreerde zonwering en zomernachtventilatiesystemen. Hiermee voldoe je relatief eenvoudig aan de nieuwe eis van TOjuli, die vanaf 1 januari 2021 gaat gelden samen met de nieuwe BENG-eisen.

 

Bron: Installateurs Zaken, https://installateurszaken.nl/integraal-oplossen/

Naar haalbare en betaalbare starterswoningen

 

Download whitepaper

Scroll naar boven