Develop inc. en Merkvast ontwikkelen Business Canvas Bouwregelgeving

In de hete augustusmaand werd weer eens duidelijk dat koeling van woningen net zo belangrijk wordt als warmte- isolatie. Wat ik me ook realiseerde, is dat de koelingseis vanaf januari 2021 verplicht wordt. Dit betekent dat een nieuwbouwwoning vanaf dat moment niet alleen aan de BENG-eisen moet voldoen, maar ook aan strengere eis van TOjuli (TO=Temperatuur Overschrijding).

Er wordt pas een omgevingsvergunning afgegeven op het moment dat een woning aan de BENG-eisen én TOjuli voldoet. TOjuli wordt daarmee de ‘vierde BENG-eis’. Zo’n eis heeft meteen gevolgen voor producenten van installaties en bouwmaterialen en voor de (technische) bouwgroot- handel: het gaat onder andere om zonwering van gebouwen, zonwerend glas, warmtepompen met koelfunctie en zomernachtventilatie.

2021 wordt een bijzonder jaar want in dat jaar moeten aannemers en installateurs zich voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet én De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Vooral de laatste heeft ook invloed op producenten en leveranciers van bouw- materialen en installaties. De kwaliteit van deze producten moet vaststaan, maar daarnaast moet het bouwdeel blijvend functioneren en goed gedocumenteerd worden. De bouw krijgt door de Omgevingswet te maken met het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomge- ving (BBL) in plaats van het Bouwbesluit. De risico’s op schadeclaims en herstelkosten voor de aannemer nemen met de komst van de Wkb en BBL drastisch toe. Juist dit biedt de kans voor producenten en toeleveran- ciers om zich te onderscheiden en heldere oplossingen te bieden voor BENG, TOjuli, Wkb en BBL.

Aannemers en installateurs hebben met minimaal drie Kritische Succesfactoren te maken om succesvol aan de nieuwe bouwregelgeving te voldoen: Product, Proces en Personeel. Voldoet het bouwwerk aan de eisen van de nieuwe regels? Is de kwaliteit na oplevering aantoonbaar en goed gedocumenteerd? Kennen bouwprofessionals de nieuwe eisen die bij het installeren, bouwen en rapporteren komen kijken?

Voor bouwers, installateurs en leveranciers van bouw- materialen ontwikkelden Develop inc. en Merkvast een Business Canvas Bouwregelgeving. Eigenlijk een simpele tool om te kijken hoe jouw organisatie is voor- bereid op de nieuwe bouwwerkelijkheid of die van jouw klanten. Hoe die werkt? Geef iedere cel een arbitrair cijfer van 1 tot en met 5 en tel deze cijfers per rij of kolom op. Is BENG niet van toepassing? Sla deze kolom dan over. Het Business Canvas biedt daarmee een mooi startpunt om Kritische Succesfactoren om te zetten in Kritieke Prestatie-Indicatoren!

Download het Business Canvas Bouwregelgeving op www.merkvast.com/nieuws

Naar haalbare en betaalbare starterswoningen

 

Download whitepaper

Scroll naar boven