Analyse voorgenomen en geadviseerde BENG-eisen

In oktober 2018 presenteerde BZK en RVO de BENG-advieseisen voor nieuwbouwwoningen. Dit advies deed de wenkbrauwen fronsen bij de betrokken partijen in de vastgoed-, bouw- en installatiesector. De advieseisen zijn namelijk beduidend minder zwaar dan de in 2015 voorgenomen BENG-eisen. Reden voor de Nederlandse Isolatie Industrie (NII) om Develop inc. een analyse te laten uitvoeren naar de onderbouwing van de nieuwe advieseisen voor BENG.

Conclusie
Develop inc. concludeert dat de onderbouwing van de advieseisen een vertekend beeld geeft van de realiteit. Zo stellen BZK en RVO dat investeren in energiebesparing niet kostenefficiënt is. Develop inc. merkt op dat deze stelling onvoldoende onderbouwd is en bovendien onevenwichtig is beoordeeld. Zo is de extra investering in isolatie en drievoudige beglazing wel meegerekend, maar de besparing als gevolg hiervan niet. Zo is er geen rekening gehouden met het feit dat er bij zeer goed geïsoleerde woningen een kleinere warmtepomp en warmteafgiftesysteem nodig is.

Bovendien concludeert Develop inc. dat de aangehouden referentiewoningen en maatregelpakketten onvoldoende de huidige praktijk weerspiegelen. Zo wordt in de referentiesituatie uitgegaan van een HR-ketel, terwijl woningen vanaf 1 juli 2018 in de basis niet meer worden aangesloten op het aardgasnetwerk.

Daarnaast concludeert Develop inc. dat de investeringen in de energienetten niet zijn meegewogen en dat bij het bepalen van de eisen op belangrijke onderdelen wordt afgeweken van de Europese Energierichtlijn (EPBD).

De volledige analyse is terug te lezen op: Analyse voorgenomen en geadviseerde BENG-eisen DEF 20191118

Naar haalbare en betaalbare starterswoningen

 

Download whitepaper

Scroll naar boven