Aanpak BZK leidt tot hogere kosten en meer CO2-uitstoot

Het klinkt op papier heel aardig: elektrische apparaten die van de ene dag op de andere veel energiezuiniger zijn. Maar de onderbouwing van het plan van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken om het rendement van het landelijke elektriciteitsnet op te waarderen, is volstrekt onrealistisch. Het leidt ook tot ingrijpende en ongewenste effecten. Door de aangekondigde herziening van de Primaire Energie Factor (PEF) voor elektriciteit van 2,56 naar 1,45 wordt het rendement van het landelijke elektriciteitsnet van de ene op de andere dag opgewaardeerd van 39% naar 69%. Theoretisch zijn elektrische apparaten hiermee in één klap 76% energiezuiniger. Dit betekent naar verwachting dat consumenten massaal zullen overstappen op elektrische (warmte-)voorziening.

 

Maar de voorgenomen aanpassing van de PEF zal er in de praktijk toe leiden dat inefficiënte installaties met een label E of D automatisch een label B of A krijgen. Consumenten denken dan een energiezuinige woning met energiezuinige apparaten aan te schaffen, maar in de praktijk worden ze geconfronteerd met hogere energielasten.

Ook op een andere manier worden huishoudens gedupeerd. De PEF-plannen van Ollongren zorgen voor overbelasting van het elektriciteitsnet en dus tot miljardeninvesteringen om het net te verzwaren. Netbeheerders zullen de kosten van deze investeringen ongetwijfeld doorberekenen door het zogeheten vastrechttarief te verhogen. Ook hiervoor krijgt de consument dus de rekening gepresenteerd.

Aanscherping van de PEF heeft nog een ander zeer groot nadeel, want ook het klimaat is de grote verliezer. De nieuwe PEF haalt immers de prikkel weg om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Dus meer uitstoot van CO2 in plaats van de beoogde vermindering. Alternatieve energievoorzieningen en -dragers die ruim baan zouden moeten krijgen, zoals biogas en groen waterstofgas, worden ernstig ondermijnd.

Het is aan de Tweede Kamer om de minister op haar schreden te laten terugkeren. Dat kan heel eenvoudig: door haar op te dragen de PEF voor elektriciteit veel minder drastisch aan te passen; niet naar 1,45, maar naar 2,1. Dan ligt deze factor in lijn met de Europese uitgangspunten zoals de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED), met de PEF die geldt voor overheidsgebouwen en met PEF-waarden van veel andere EU-lidstaten.

Bovenal jaagt de overheid de consument niet onnodig op kosten, wordt het elektriciteitsnet niet overbelast en draagt het kabinet bij aan zijn eigen klimaatambities.

Dit opiniestuk is op 26 oktober 2019 gepubliceerd in het Financiële Dagblad. Het statement is opgesteld en ondertekend door: Marjan Minnesma (Urgenda), Niels Ruijter (NVTB), André Meester (Nederlandse Isolatie Industrie), Jan Verdonck (Jaga Nederland), Johan Koekkoek (Visietech) en Jourdain Martens (Develop inc.). Het volledige statement is te lezen op Statement Aanpak BZK met Urgenda

Bron: Financieel Dagblad,  https://bit.ly/3hJAVXv

Naar haalbare en betaalbare starterswoningen

 

Download whitepaper

Scroll naar boven